Profil NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

 

Chráněná dílna prospěšná

nejen lidem se zdravotním postižením

Sociální podnik Klubák, z.ú. byl založen neziskovou organizací Klubíčko Beroun z.ú., jejíž aktivity vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými.

 • Sociální podnik Klubák, z. ú. je nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace fungující na principech sociálního podnikání.
 • Zaměstnáváme více jak 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech (chráněná dílna).
 • Dále zaměstnáváme osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).

 

 • Naše poslání

Posláním neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú. je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.
Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením (OZP), pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní.

 • Náš cíl

Naším cílem je vybudování a provozování sociálního podniku, který přinese lidem se zdravotním postižením, pečujícím osobám a dalším lidem znevýhodněným na trhu práce dlouhodobé pracovní uplatnění a jehož činnost bude prospěšná veřejnosti. Zároveň chceme vytvářet prostor pro seberealizaci pracovníků, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost a pomoci jim maximálně rozvinout jejich pracovní potenciálrespektem k jejich potřebám.

 • Naše vize

Sociální podnik Klubák, z. ú. je stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti.

 

Sociální podnik Klubák, z. ú. vytváří nová chráněná pracovní místa a nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám a jiným osobám znevýhodněným na trhu práce.

 • Nácvik pracovních dovedností v tréninkovém pracovišti Klubák
 • Zaměstnání v chráněné dílně
  • Výroba drobných dárkových předmětů a výrobků ze dřeva
  • Pomocné práce v Penzionu Klubíčko Vráž – pomoc s přípravou jídla, úklidy a péče o prádlo, zahradnické práce
  • Odborné práce – vedení aktivit klientů nebo přímá péče o ně, vedení týmu a realizace různých projektů, administrativa, správa IT, mapování přístupnosti budov

 
PŘEDNOSTNĚ zaměstnáváme:

 • Dospělé se zdravotním postižením v produktivním věku
 • Osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením
 • Dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené)
   

 

Principy fungování

 • Transparentnost a profesionalita

Zřídili jsme transparentní účet za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.
Viz: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2301005461

 • Sociální podnikání - Deklarace principů sociálního podnikání

   

  • Sociální podnik Klubák, z.ú. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižení, pečující osoby a osoby jinak sociálně znevýhodněné. Poskytování veřejně prospěšných služeb reaguje zároveň i na potřeby trhu.
  • V našem regionu pracuje několik organizací, které v rámci sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny) připravují své klienty pro výkon pracovních činností, ale ti jen těžko hledají své uplatnění na trhu práce. Tato skutečnost se objevuje i v komunitních plánech měst a obcí našeho regionu. Sociální podnik Klubák, z.ú. chce na tuto potřebu zareagovat.
  • Sociální podnik Klubák, z.ú. se aktivně podílí na rozvoji sociálního podnikání v rámci regionu Berounsko a Hořovicko i Středočeského kraje, podporuje svou činností sociální začleňování osob zdravotně postižených, pečujících osob a osob jinak sociálně znevýhodněných a prosazuje jejich zájmy v místní komunitě.
  • Sociální podnik Klubák, z.ú. též aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v regionu Berounsko a Hořovicko a spolupodílí se na dalším rozvoji komunitního plánování měst a obcí regionu tak, aby v něm kontinuálně narůstala podpora sociálního začleňování osob zdravotně postižených a sociálního podnikání jakožto významného a progresivně se vyvíjejícího fenoménu podnikání v regionu. 

   

 

Způsob fungování, identifikace

Název organizace Sociální podnik Klubák, z. ú.
IČO 048 67 271
Sídlo Květnová 109, 267 11 Vráž u Berouna
Datová schránka b8zyq45
webové stránky http://www.klubickoberoun.cz/index.php/zamestnavani-ozp
Facebook https://www.facebook.com/KlubickoBeroun/
Právní forma Sociální podnik Klubák, z.ú. založila nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník a dne 23. března 2016 byl Sociální podnik Klubák, z.ú. zapsán v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze v oddílu U, vložka 387.
Bankovní spojení Transparentní účet organizace: 2301005461/2010
Působnost Sociální podnik Klubák, z.ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech Berounsko, Hořovicko, Kladensko a Rakovnicko.
Spolupráce s jinými organizacemi Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je od r. 2000 členem Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dět v ČR, z. s. - http://arpzpd.cz/ 
Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.. je od r. 2004 členem Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

  

Ke stažení:

 

Pokud máte zájem o zaměstnání v naší chráněné dílně, neváhejte nás kontaktovat:

Ředitelka Alena Pecková email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. +420 722 955 596

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.