• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Oslava 20. narozenin Klubíčka

Oslava 20. narozenin Klubíčka

Je to neuvěřitelné, ale berounské Klubíčko v letošním roce slaví 20 let svého fungování. Za tu dobu se Klubíčko stalo významným poskytovatelem sociálních služeb pro rodiny s těžce postiženými dětmi a dospělými z celé ČR a zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením.

V sobotu 8. dubna Klubíčko slavilo v berounské Plzeňce výročí založení 24 rodinami s těžce postiženými dětmi na charitativní akci „Klubíčko pomáhá již 20 let“.
Zavzpomínat na začátky Klubíčka, na zážitky z desítek zdařilých akcí, na budování a provozování Integračního centra KLUBíčko v Komunitním centru v Berouně a nového komplexu služeb pro děti a dospělé v Penzionu Klubíčko Vráž přišli nejen bývalí a současní klienti, pracovníci a dobrovolníci Klubíčka, ale i mnoho příznivců a dárců Klubíčka, kteří Klubíčku nezištně mnoho let pomáhají. 

Narozeninovou akci zpestřily i prodejní stánky a tvořivé dílny organizací pracujících s dětmi či zdravotně postiženými: ARPZPD v ČR, z.ú., ARPZPD v ČR, z.ú. - Klub Uzlík, Centrum služeb pro postižené Beroun, Dětská skupina Světlušky Tmaň, Dobrovolnické centrum Kladno, Domeček Hořovice, Raná péče EDA, Farní charita Beroun, Klub důchodců Beroun, Koniklec Suchomasty, Lomikámen z.ú., Medvídek z.s., RC Slunečnice Beroun a Zvonek Králův Dvůr.

Klubíčkové dvacetiny podpořila i Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek akce. Získané peníze budou použity na rekonstrukci podkroví Penzionu Klubíčko Vráž s cílem rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.

Ředitelka Klubíčka Alena Pecková pozitivně zhodnotila dvacetiletí Klubíčka. „Při listování kronikami jsem si uvědomila, co vše jsme jako rodiče postižených dětí iniciovali a kolik práce jsme při budování služeb pro postižené děti i dospělé dětí odvedli, kolik politiků, úředníků a odborníků naše záměry podporovalo a garantovalo, a kolika rodinám Klubíčko pomohlo. Všem za to patří obrovské poděkování.“, říká A. Pecková. „Jsem ráda, že jsem u toho byla od samého začátku, a že již 20 let mám tak smysluplnou práci.“

Dále přítomné seznámila s novými plány zaměřenými nejen na poskytování kvalitních sociálních služeb dětem a dospělým s těžkým postižením, ale i na zaměstnávání dospělých se zdravotním postižením a na vybudování chráněného bydlení.

Zároveň poděkovala bývalým i stávajícím zaměstnancům a dobrovolníkům Klubíčka za to, že se v době svého působení iniciativně podíleli na zkvalitňování služeb a klientům Klubíčka přinesli mnoho dobrého. „Jsem pyšná na to, kolik osob se od rodičů v Klubíčku naučilo profesionálně pečovat o postižené děti a dospělé. Svou pracovní kariéru v Klubíčku nastartovala i řada odborníků, kteří i nadále působí v oblasti péče o postižené osoby a zkušenosti, které v Klubíčku získali, uplatňují ve své každodenní praxi. Dále v Klubíčku „vyrostli“ i organizátoři různých táborů pro postižené a zdravé děti a organizují je i nadále, i když naše cesty se již rozešly.“, říká Alena Pecková.

Všichni si užili narozeninovou oslavu s pohádkou „Nešišlej“, tanečním vystoupením Shakeelah Tribe, kadeřnickou show „Přestaňte stárnout, začněte žít" a ve finále koncertem Petry Černocké, která roztančila a roztleskala celý sál.

Tisková zpráva/ Oslavy 20. narozenin Klubíčka