• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Projekty realizované v roce 2015

  • Vybudování relaxačního koutku pro snoezzelen

V Penzionu Klubíčko Vráž jsme díky výtěžku ze sběru plastových víček v Rehabilitačním ústavu Kladruby, díky mnoha dárců a z výtěžku veřejné sbírky vybudovali relaxační koutek pro multismyslovou terapii snoezzelen. Místnost je zatemněná tak, aby klienti mohli sledovat speciální světelné obrazce promítané na stropě, vodní sloup s bublinkami a rybičkami a řadu dalších světelných efektů. Dále si zde klienti mohou užívat příznivých účinků aromaterapie a poslouchat relaxační hudbu - například zpěv ptáků či zvuky moře.

 

  • Bezbariérové úpravy automobilu Dacia Dokker

Díky finančnímu daru firmy ARRIVA plc, Doxford ve výši 26.469 Kč a Nadace Charty 77 - Konto Bariéry ve výši 24.536 Kč jsme mohli do naší Dacie Dokker instalovat zvedací zařízení Invalift po bezpečný přesun vozíčkářů.

 

  • Automobil pro asistovanou dopravu Dacia Dokker

Reklamní agentura Kompakt spol. s.r.o. - Českomoravská reklamní agentura, Poděbrady získala formou reklam finanční prostředky na zakoupení automobilu Dacia Dokker pro naši neziskovou organizaci Klubíčko.
Automobil je speciálně upraven pro převoz imobilních osob a využíván pro asistovanou přepravu klientů se zdravotním postižením - zejména klientů Penzionu Klubíčko Vráž, kteří tak mohou využívat síť návazných služeb (např. rehabilitace, bazén, solná jeskyně), jezdit na výlety, kulturní a sportovní akce apod., což napomůže jejich další integraci do většinové společnosti.
Svoz umožní využívání našich služeb i těm klientům, kteří mají zájem o ambulantní formy našich služeb, terapie a kroužky.
Pro další zájemce bude možno zajistit kromě dopravy i osobní asistenci (např. doprovod k lékaři a při obstarávání dalších osobních záležitostí).