• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Projekty dlouhodobé

  • Beroun - Město bez bariér

Tento projekt realizujeme od roku 2013. Cílem projektu je zmapování architektonických bariér v městě Beroun, které znemožňují imobilním osobám samostatné vyřizování osobních záležitostí, využívání občanské vybavenosti, omezují jejich možnost vzdělávání a pracovního uplatnění a možností využívání volnočasových aktivit. Informace o přístupnosti objektů pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou zveřejněny v interaktivní mapě.
Město Beroun tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

2013 2014 2015 2016 2017
65.000 Kč 50.000 Kč 60.000 Kč 60.000 Kč 40.000 Kč

 

  • Charitativní akce "Tetín pro Klubíčko"

Tento projekt realizujeme od roku 2013. V rámci tohoto projektu pořádáme ve spolupráci s Vinotékou Tetín čtyři akce pro veřejnost: jarní a podzimní Tetín pro Klubíčko, v červenci CRUISE SUMMER DAY (Netradiční setkání nejen amerických vozů), v listopadu Setkání k 17. listopadu  (happening u příležitosti připomenutí svobodně prožitých let - ohňostroj, opékání buřtů)". Cílem projektu je obohatit společenský a kulturní život občanů Tetína a širší veřejnosti o volně přístupné kulturně-společenské akce pro děti i dospělé a vytvořit příležitost prezentovat činnost neziskových a veřejně prospěšných organizací působících přímo v obci Tetín nebo regionu Berounsko a podpořit jejich veřejně prospěšné projekty.
Obec Tetín tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

2014 2015 2016 2017
10.000 Kč 12.000 Kč 15.000 Kč  

 

  • Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb

Tento projekt realizujeme od roku 2013. Cílem projektu je zajištění finančních prostředků na poskytování registrovaných sociálních služeb. 
MPSV a Středočeský kraj tento projekt podporuje dotacemi ve výši:

  2013 2014 2015 2016 2017
MPSV 1.941.000 Kč 1.802.000 Kč      
Středočeský kraj     2.547.400 Kč 2.879.300 Kč  

Dále projekt každoročně podporují obce, ve kterých mají naši klienti trvalé bydliště - viz Podporují nás