• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Co děláme pro dárce Klubíčka

Soukromý dárce

 • Vaše velkorysost nám přinese užitek, podporou našich činností se budete podílet na dobré a smysluplné věci.
 • Darovanou částku přesahující 1000 ,- Kč můžete uplatnit jako položku snižující základ daně v Přiznání k dani z příjmu (dle zákona č. 586/1992 Sb.§ 15 a 20)

Firma

 • Naplníte společenskou zodpovědnost své firmy. Získáte vyšší společenskou prestiž u svých klientů, partnerů i zaměstnanců. Vaše velkorysost nám přinese užitek, podporou našich činností se budete podílet na dobré a smysluplné věci.
 • Darovanou částku přesahující 2000 ,- Kč můžete uplatnit jako položku snižující základ daně v Přiznání k dani z příjmu (dle zákona č. 586/1992 Sb.§ 15 a 20)

Můžeme Vás prezentovat následujícími způsoby:

 • Na webových stránkách naší organizace v sekci Podporují nás
 • V tištěných prezentačních materiálech (např. letáky, výroční zpráva)
 • Na akcích pořádaných pro veřejnost na seznamech dárců, v případě dodání Vašeho loga jeho prezentace ve formátu A4.

Po ukončení účetního roku, ve kterém použijeme finanční dar, zasíláme dárci informaci o činnosti, na kterou přispěl a v případě zájmu i detailní vyúčtování využití finančního daru.