• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Darujte správně

Činnost Klubíčka můžete podpořit prostřednictvím portálu Daruj správně, který doporučuje dárcům prověřené neziskové organizace, přináší dárcům jistotu, že darují správně a umožňuje přispět na dobrou věc jedním kliknutím nebo zasláním DMS.

 Podpořit můžete 2 projekty:

 • Volnočasové aktivity a terapie klientů v Klubíčku
 • Tréninkové pracoviště Klubák

 

1. Volnočasové aktivity a terapie klientů

Nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. vznikla dne 31. 8. 2011 z iniciativy zakládajících a dlouholetých členů organizační jednotky Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun a navazuje na jejich patnáctiletou historii a činnosti. Na Vráži u Berouna provozujeme částečně bezbariérový penzion rodinného typu - s nepřetržitým celoročním provozem. Poskytujeme zde registrované sociální služby a nabízíme různé volnočasové a vzdělávací činnosti a terapie přizpůsobené specifickým potřebám a možnostem našich klientů.

Naše registrované sociální služby:

 • Odlehčovací služby nám umožňují na dočasnou dobu převzít veškerou péči o klienta a jeho blízkým tak umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou zaměřené na nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (stolování, příprava jídla a pití, hygiena, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …)
 • Osobní asistence, při které klientům pomáháme při zvládání úkonů péče o vlastní osobu přímo v jejich domácnostech nebo je doprovázíme např. do škol, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod.
 • Asistovaná přeprava osob se zdravotním postižením, pomocí které zajišťujeme dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů automobilem Dacia Dokker se speciálním zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift).

Cílem našeho projektu je získání finančních prostředků na volnočasové aktivity a terapie klientů.

 

2. Tréninkové pracoviště Klubák

Pro klienty s lehčími stupni postižení postupně budujeme Tréninkové pracoviště Klubák, kde si za pomoci JOB-asistentů osvojují základní pracovní návyky a řadu praktických dovedností:

 • péči o domácnost (příprava jídla a pití, úklidy, praní a žehlení/mandlování, péče o zahradu, ...)
 • péči o drobná domácí zvířata,
 • učí se samostatně cestovat veřejnou dopravou,
 • hospodařit s penězi,
 • pracovat s internetem,
 • obstarávat své osobní záležitosti, 
 • zkouší drobné administrativní práce,
 • výrobu drobných upomínkových předmětů,
 • natěračské a zahradnické práce,
 • čištění interiérů aut,
 • úklid sněhu apod.

Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnit jejich seberealizaci a připravit je na budoucí pracovní uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, na veřejných zakázkách obcí státních i nestátních institucí, zakázkách firem i veřejnosti nebo v podporovaném zaměstnávání mimo naši NNO.


 

Jak nás můžete ještě podpořit?


Prostřednictvím naší neziskové organizace můžete pomoci KONKRÉTNÍM dětem i dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám Z VAŠEHO OKOLÍ ZLEPŠIT ŽIVOT.
 
Proč pomáhat prostřednictvím naší organizace ?

 • ... protože naše SPOLUPRÁCE je PŘÍNOSEM pro rodiny pečující o blízkého se zdravotním postižením
 • ... protože SPOLEČNĚ uděláme dobrou věc – POMŮŽEME POTŘEBNÝM
 • ... protože Klubíčko je transparentní - VAŠI DŮVĚRU SI ZASLOUŽÍME
 • ... protože tým Klubíčka má zkušenosti a stále se vzděláváme - VÍME JAK NA TO

 

Přehled dárců naleznete v sekci Podporují nás.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Velice si Vaší důvěry a podpory vážíme a děkujeme za ni.