• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Podpořili nás v roce 2013

Prostřednictvím naší neziskové organizace poskytli dárci v roce 2013 konkrétní pomoc 101 dětem, mladistvým a dospělým se zdravotním postižením a seniorům.
Děkujeme všem naši dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky níž jsme mohli rozvíjet činnost a naplňovat naše poslání a vizi. Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

 

Dotace a příspěvky

Jméno a sídlo dárce
Příspěvek/Dotace na projekt
Částka
MPSV ČR
Dotace z kapitoly 313 - MPSV na poskytování sociálních služeb, evidenční číslo P0197/2013, dotace na provozní a mzdové náklady sociálních služeb, z toho na Osobní asistenci 875.000 Kč, na Odlehčovací služby 439.000 Kč a na Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené 627.000 Kč.
 1.941.000 Kč
Město Beroun
Příspěvek na projekt "Poskytování veřejně prospěšných služeb občanům Města Beroun". Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
50.000 Kč
Město Beroun
Příspěvek na projekt "Beroun - město bez bariér". Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb.
 65.000 Kč
ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem "Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/74/3/00020 ze dne 16.2.2012

Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách zajišťujících přímou péči o klienty sociálních služeb v období 1.1.2013 - 30.9.2013.

204.000 Kč
ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem "Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/74/3/00020 ze dne 16.2.2012 Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách zajišťujících přímou péči o klienty sociálních služeb v období 30.9.2013 - 28.2.2014.
132.000 Kč
ESF - projekt č. CZ.1.04/3.3.05/75.00264 s názvem "Umělecká řemesla-nástroj pro návrat osob ve věku 50+ na trh práce" Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 1 rekvalifikovaného pracovníka v sociálních službách zajišťujícího přímou péči o klienty sociálních služeb v období 20.5.2013 - 19.11.2013.
 40.000 Kč
ESF - projekt č. CZ.1.04./1.1.00/82.00010  s názvem "Vzdělávejte se pro růst" - pracovní činnosti Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 1 účetní období 16.12.2013 - 15.6.2014. Cílem projektu je zaměstnání 1 dlouhodobě nezaměstnané osoby po ukončení mateřské dovolené, která uplatní svou nově získanou kvalifikaci.
60.000 Kč

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací CELKEM za rok 2013

 2.492.000 Kč

 

 Finanční dary

Jméno a sídlo dárce
Využití finančního daru
Částka
 Ing. Zdeněk Trejbal, Beroun Podpora hlavních činností společnosti (poskytování odlehčovacích služeb).
15.000 Kč
 Anonymní dárce Podpora hlavních činností společnosti.
 2.000 Kč
 MUDr. Frausová Alena Finanční dar do Veřejné sbírky. Dar bude sloužit na náklady spojené s organizováním odlehčovacích pobytů pro klienty s těžkým zdravotním postižením.
 1.000 Kč
Jordánová (Lhotáková) Tereza, instruktorka Zumby a její příznivci Výtěžek Charitativního narozeninového Zumbathonu pro Klubíčko byl použit na vybavení tréninkového pracoviště Klubák.
 14.980 Kč
Ing. Frnka Tomáš  Pravidelné zasílání finanční podpory ve výši 100 Kč/měsíčně na transparentní účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600138295/2010
1.200 Kč
MDG servis - Janků Jaroslav, Varnsdorf Podpora hlavních činností společnosti.
2.000 Kč
Bc. Smolíková Martina, Praha  Pravidelné zasílání finanční podpory ve výši 200 Kč/měsíčně na transparentní účet společnosti u Fiobanky Praha č. 2600168295/2010.
2.400 Kč
Manželé Trejbalovi, Beroun  Finanční dar na vybavení tréninkového pracoviště Klubák pro klienty se zdravotním postižením.
15.000 Kč
Sdružení StrolleringR - Mateřská v pohybu, Mgr. Edita Berková, Teplice Výtěžek ze startovného byl použit na vybavení tréninkového pracoviště pro klienty s různými typy zdravotního postižení.
27.844 Kč

Výtěžek ze startovného Závodu kočárků konaného na 26. místech ČR dne 7.4.2013: Praha, Stromovka - 1.940 Kč, Praha, Pankrác - 660 Kč, Chrudim - 1.770 Kč, Vlašim - 600 Kč, Litvínov - 4.000 Kč, Velké Přílepy - 480 Kč, Plzeň - 1.200 Kč, Klatovy - 990 Kč, Praha Hamr - 1.080 Kč, Lomnice nad Popelkou - 630 Kč, Benešov - 1.700 Kč, Zábřeh - 720 Kč, Teplice - 1.404. Kč, Vimperk - 990 Kč, Ostrava - 1.360 Kč, Měšice - 1.135 Kč, Rakovník - 1.380 Kč, Louhy - 740 Kč, Kostelec - 360 Kč, Praha Kroužky na Vltavě - 360 Kč, Brno - 1.050 Kč, Karviná - 540 Kč, Kladno - 795 Kč, Litoměřice - 600 Kč, Olomouc - 1.400 Kč. Celkem bylo v rámci této tradiční charitativní akce pro Klubíčko vybráno skvělých 27.844 Kč.

Výtěžek ze startovného byl použit na vybavení tréninkového pracoviště pro klienty s různými typy zdravotního postižení, kteří si v něm osvojí řadu praktických dovedností - péči o domácnost, (vaření, praní, žehlení, uklízení), péči o drobná domácí zvířata, vyzkouší si drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu a budou se postupně učit samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem, obstarávat své osobní záležitosti apod.

Finanční dary CELKEM za rok 2013

81.424 Kč

 

 Věcné dary

Jméno a sídlo dárce
Příspěvek/Dotace na projekt
Hodnota daru
 Bornová Jana, Králův Dvůr Rukodělné výrobky na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem".
 
Cukrárna na Londě, Slaný Dort s logem Klubíčka na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem".
800 Kč
Manželé Červenkovi, Tetín Dárky na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem".
 
Manželé Egrtovi, Zaječov Rukodělné výrobky a domácí pečivo na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem".
 
Matějková Alena Plyšové hračky.
 
Lidl, Králův Dvůr Sladkosti a minerálky na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem".
2.500 Kč
Firma Dr. Oetker Potravinářské výrobky značky Dr. Oetker, které budou využívány v tréninkové kuchyni klienty sociální firmy Klubák a na pobytových akcích při přípravě moučníků.  
Hobby Land f.o. - Bc. Hošek Roman - počítače na zakázku Příslušenství k počítači.
100 Kč
Jíchová Kamila Rukodělné výrobky na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem".
 
Langová Hana, Libomyšl Zánovní elektrický sporák v hodnotě cca 3.000 Kč. Přístroj bude používán našimi klienty v tréninkové kuchyňce. Pařeniště, květinová výzdoba a další drobné vybavení v hodnotě cca 1.000 Kč.
4.000 Kč
Přibylová Marie, Beroun Domácí pečivo na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním doprovodem".
 
Bc. Smolíková Martina, Praha Propagační materiály na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem.
2.064 Kč
Vávrová Libuše, Kyšice Rukodělné výrobky na "Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem".
 
Věcné dary CELKEM za rok 2013  
9.464 Kč

 

Služby

Jméno a sídlo dárce
 Příspěvek/Dotace na projekt
Částka
CMS Consulting, s.r.o., Beroun Sleva na poskytnutí internetových služeb ve výši 474 Kč/měsíčně, tj. celkem za rok 2013 sleva v hodnotě 5.688 Kč. Klubíčko tak hradí za internetové připojení pouze symbolickou 1 Kč měsíčně.
 5.688 Kč
CMS Consulting, s.r.o., Beroun Sleva na poskytnutí internetových služeb ve výši 100 Kč/měsíčně (v období červenec - prosinec 2013), tj. celkem za rok 2013 sleva v hodnotě 600 Kč.
600 Kč
Dostál Igor, Tiskárna Fryšták Dobrovolník zapojený v projektu Um sem um tam - Profesionálové neziskovkám, www.umsemumtam.cz. Zpracování plakátu na charitativní akci, sleva na vytisknutí plakátů.  
InfinityShop. cz, Beroun  Zpracování banneru Klubíčka a prezentace naší organizace formou umístění banneru na http://www.infinityshop.cz  
Kadeřnictví u Kačky, Beroun Zpracování banneru Klubíčka a prezentace naší organizace formou umístění banneru na http://www.salonukacky.cz  
Kučera David, Spectrum-Art-Print, Praha Dobrovolník zapojený v projektu Um sem um tam - Profesionálové neziskovkám, www.umsemumtam.cz Zpracování nového loga (3 typů)  

 

Dobrovolnická práce

Jméno a sídlo dárce
Odpracovaná činnost 
Počet odpracovaných hodin
Pecková Alena Výkon funkce statutárního orgánu a ředitelky společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Ke dni 31.12.2013 odpracovala 477 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
477 hodin
Pecková Alena Koordinátor projektu "Beroun - město bez bariér". Ke dni 31.12.2013 odpracovala 205 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
205 hodin
 Bc. Smolíková Martina, Praha Výkon funkce předsedkyně Správní rady společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Ke dni 31.12.2013 odpracovala 20,5 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
 205,5 hodin
 Foltýnová Martina, Knížkovice Výkon funkce člena Dozorčí rady Klubíčko Beroun, o.p.s. Ke dni 31.12.2013 odpracovala 144 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
 144 hodin
 Kurušta Pavel, Beroun Administrativní pracovník projektu "Beroun - město bez bariér". Ke dni 31.7.2013 odpracoval 179 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
 179 hodin
 Sadílková Romana, Beroun Job-asistent projektu "Beroun - město bez bariér". Ke dni 31.8.2013 odpracovala 90 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
 90 hodin
Přibylová Marie, Beroun Administrativní pracovník projektu "Beroun - město bez bariér". Ke dni 31.8.2013 odpracovala 27,5 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
27,5 hodin
Košíková Anna, Komárov Job-asistent projektu "Beroun - město bez bariér". Ke dni 31.8.2013 odpracovala 13 hodin dobrovolnické práce v rámci projektu "Beroun - město bez bariér".
13 hodin
Smolík Vojtěch, Praha Návrh nového loga - odpracováno 10 hodin dobrovolnické práce. Pomoc při "Charitativním řemeslném tržišti s hudebním odpolednem" - odpracováno 10 hodin dobrovolnické práce.
10 hodin
Lišková Martina, Praha Pomoc při "Charitativním řemeslném tržišti s hudebním odpolednem" - odpracováno 35 hodin dobrovolnické práce.
35 hodin