• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Podporují nás v roce 2018

 

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší organizace, díky čemuž můžeme pokračovat v rozvoji činnosti a plnění našich úkolů a vizí.

Velice si tuto pomoc vážíme a oceňujeme ji.

DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

Tipy na to, jak prostřednictvím Klubíčky pomáhat dětem, mladistvým, dospělým a seniorům se zdravotním postižením, kteří využívají naše služby, najdete v sekci " Jak můžete pomoci? "

 

Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů a od nadací

Jméno a sídlo dárce

Dotace na projekt / Finanční příspěvek / Grant

Částka

Obec Podluhy
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Zaječov / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Konto BARIÉRY
Pořádání pojízdného zvedáku a dalších pomůcek pro bezpečný přesun imobilních osob
25 000 Kč
Obec Nižbor
Nákup vybavení a potřeb pro činnost klientů
5 000 Kč
Fórum dárců, zs - Globus Lepší svět 2018
Zajištění dopravy a částečná úhrada vstupného na integrované volnočasové aktivity
50 000 Kč
Výbor dobrého vůle - Nadace Olgy Havlové
Pořádání pojízdného zvedáku pro bezpečný přesun imobilních osob
20 000 Kč
Obec Bratronice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Bratronice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Chrustenice
Zajištění ozdravných pobytů občanů obce Chrustenice / Příspěvek na účastnické poplatky
10 000 Kč
Obec Chyňava
 
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Chyňava / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
10 000 Kč
Lékárna Dr. Max
Penzion Klubíčko Vráž / Zvýšení kapacity ubytovacích služeb pro klienty s těžkým postižením
30 000 Kč
Obec Zaječov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Zaječov / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Úřad práce
Sociální podnik Klubák z. ú. / Příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce / Mzdové náklady
165 851 Kč
Město Hořovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hořovice / zvýšení kapacity služeb a zvýšení jejich časové, místní a finanční dostupnosti pro obyvatele ORP Hořovice a vybudování chybějících veřejně prospěšných služeb
41 100 Kč
Město Hostomice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Hostomice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
12 000 Kč
Obec Hředle
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Hředle / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Tetín
Příspěvek na charitativní akce "Tetín pro Klubíčko" pořádané v roce 2018 na Tetíně
15 000 Kč
Město Dobřichovice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Dobřichovice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
 
5 000 Kč
Městys Komárov
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům městy Komárov / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Tlustice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Tlustice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Obec Kyšice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Kyšice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč
Obec Velká Dobrá
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Velká Dobrá / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč
Obec Vinařice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Vinařice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
3 000 Kč
Fond pomoci Siemens
Penzion Klubíčko Vráž / Rekonstrukce sociálního penzionu v souladu s protipožárními předpisy
80 000 Kč
Obec Chrustenice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Chrustenice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
10 000 Kč
Obec Loděnice
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům obce Loděnice / Příspěvek na provozní a mzdové náklady sociálních služeb
5 000 Kč
Statutární město Kladno
Poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších veřejně prospěšných služeb občanům města Kladno / Příspěvek na nákup vybavení, kancelářských potřeb a potřeb pro klienty
130 000 Kč
Výbor dobrého vůle - Nadace Olgy Havlové
Penzion Klubíčko Vráž / Vybudování požárního schodiště a úpravy bezbariérového přístupu pro klienty se zdravotním postižením
30 000 Kč
Město Beroun
Sociální podnik Klubák / Beroun - město bez bariér / Příspěvek na provozní a mzdové náklady pracovníků mapovacích týmů - MZDOVÉ NÁKLADY
40 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům města Beroun / Příspěvek na provozní a mzdové náklady / Asistovaná doprava osob se zdravotním postižením a seniorům
30 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun / Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence
40 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům města Beroun / Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenního stacionáře
60 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun / Příspěvek na provozní a mzdové náklady odlehčovacích služeb
40 000 Kč
Město Beroun
Poskytování sociálních služeb občanům Města Beroun / Příspěvek na provozní a mzdové náklady Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
21 500 Kč
Úřad práce
Příspěvky na společensky účelné pracovní místa vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání / Mzdové náklady
189 000 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje / Příspěvek na provozní a mzdové náklady Týdenního stacionáře
1 485 700 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje / Příspěvek na provozní a mzdové náklady Osobní asistence
 2 449 000 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje / Příspěvek na provozní a mzdové náklady Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 2 817 600 Kč
Středočeský kraj
Poskytování sociálních služeb občanům Středočeského kraje / Příspěvek na provozní a mzdové náklady Odlehčovacích služeb
 1 100 600 Kč

CELKEM k 28. 11. 2018

8 956 351 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční dary

Jméno a sídlo dárce

Využití finančního daru

Částka

Hříbalová Martina, Knížkovice
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
350 Kč
Setkání k 17. listopadu/              Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 604 Kč
Tetín pro Klubíčko/                  Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
4 207 Kč
Hrnčířské trhy/ Beroun - 8. - 9. 9. 2018/ Výtěžek veřejné sbírky - dobrovolné parkovné
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
18 519 Kč
Tatarová Daniela
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 800 Kč
Knobloch Martin, Hudlice
Nákup vybavení a potřeb pro činnost klientů
5 000 Kč
Knoblochová Monika, Beroun
Nákup vybavení a potřeb pro činnost klientů
5 000 Kč
Mgr. Hampejs Tomáš
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
2 000 Kč
Kadeřnictví Martin Šmíd, Praha/        Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráž/ Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
809 Kč
Výletní letní den 2018 - 30. 6. 2018/ Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
6 116 Kč
Anonymní dárce
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
5 000 Kč
Anonymní dárce
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
3 000 Kč
Svoboda Karel, Slaný
Penzion Klubíčko Vráž / Vybudování zahradního domku a pergoly
5 000 Kč
Vaňkovi, Hlásná Třebaň
Pouzdra na nákup zboží v Alza.cz - použité fotoaparát pro nákup fotoaparátu pro fotografový kroužek
3 000 Kč
Představme se / Hořovice - 20. 5. 2018 / Výtěžek veřejné sbírky
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček 
808 Kč
Hrnčířské trhy / Beroun - 5. - 6. 5. 2018 / Výtěžek veřejných sbírů - dobrovolné parkovné
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
20 583 Kč
Ing. Trejbal Zdeněk, Trejbalová Lucie
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
20 000 Kč
Anonymní dárce
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
15 000 Kč
1 500 Kč
15 000 Kč
Den otevřených dveří / Penzion Klubíčko Vráž - 21. 3. 2018 / Výtěžek veřejných sbírů
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
7 900 Kč
Beneš Josef, Praha
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
50 000 Kč
Účastníci akce "Ledová Praha" / Dobrovolný příspěvek za akci Ledová Praha
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 270 Kč
Před naším letopočtem. Smolíková Martina, Praha / Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
2 000 Kč
Ing. Frnka Tomáš, Praha / Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 100 Kč
Šromová Blanka, Beroun / Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
5 500 Kč
Fialovi, Lhotka u Lochovice / Pravidelný měsíční příspěvek
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 100 Kč
Daruj správně / Anonymní dárce
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
1 299 Kč
DMS
Tréninkové pracoviště Klubák / Nákup potřeb pro klienty
1 048 Kč
Burian Petr, Poděbrady
Penzion Klubíčko Vráz / Rekonstrukce podkroví (rozšíření kapacity ubytování) - splátky půjček
10 000 Kč

CELKEM k 20. 11. 2018 

215 513 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věcné dary

Jméno a sídlo dárce

Věcný dar

 Hodnota daru

Foltýnová Blanka, Beroun    Hájková Marie, Beroun        Jirasová Jiřina, Beroun
Kuchyňské nádobí a náčiní, elektrospotřebiče a kompenzační pomůcky
30 000 Kč
Jiroutová Jitka, Kladno
Dvoukolový vozík
1 375 Kč
EKUS Beroun
Kancelářská křesla
10 000 Kč
Pan Karel, Vráž
Zelenina, ovoce  
Anonymní dárce, Vráž
Omyvatelné skládačky - pěnové puzzle  
Jiroutová Alena, Stašov
Relaxační křeslo  
Pecková Alena, Tetín
Digitální váha
    500 Kč
KÄRCHER spol. s r.o., Modletice
Sleva na nákup potřeb ve výši 20%  
Fencl Luboš, Komárov
Zatemňovací rolety do oken v podkroví, vč. montáže  
Rážová Jaroslava, Hořovice
7 x pleny
 2 000 Kč
Anonymní dárce, Vráž
Talíře, konferenční stolky  
Kaprovi, Praha
Invalidní vozík  
Melicharová Soňa, Dobřichovice
Tiramisu dezert - 12 ks  
Bc. Smolíková Martina, Praha
chůvička, odsávačka, podložka do vany, rukavice - 3 páry, 2 x deka, 1 x náhradní duše na vozík  
Linhartovi, Beroun
Bonboniéra Mon Cheri, hroznové víno, medvídek z keramiky  
REKO - realitní kancelář, Beroun
Knihy  
Vaníčkovi, Beroun
2x mobil, záclony  
Jiroutová Jitka, Kladno
Povlečení, papiňák, pomůcky na bazální stimulaci  
Šrůtovi, Kladno
Nádobí a CD
CD, DVD, polštáře, police, stůl, židle
 
Rodina Černých, Městečko u Křivoklátu
Darování kancelářského papíru
 200 Kč
EKUS Beroun
4 monitory, wi-ifi, domovní zvonek, reproduktory se zdrojem, rádio Grundig  
Delikomat, s.r.o., Brno, p. Šťastná Veronika
Káva a čokoláda pro prezentační akce zdarma  
Hruška Martin, Rock Club Prdel, Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Vybavení pro činnosti klientů  

CELKEM k 20. 11. 2018 

 44 075 Kč

 

Služby

Jméno a sídlo dárce

Poskytnutá služba nebo sleva za poskytnutí služby

V hodnotě

Vrobel/ Malířství
Vymalování prostor zdarma
1 000 Kč
Mgr. Tichý Petr, Beroun
Advokátní služby zdarma  
Obec Vráž
Pronájem prostor v Hasičárně pro činnosti klientů - zdarma  
Koňařík Miroslav, Beroun
Zapůjčení venkovního plynového ohřívače zdarma na akci "Den otevřených dveří" v Penzionu Klubíčko Vráž (21. 3. 2018) - zdarma  
Phoenix Division Group,s.r.o., Hořovice
Nabídka a ochutnávka čajů zdarma na akci "Den otevřených dveří" v Penzionu Klubíčko Vráž (21. 3. 2018)
 
Software Production s.r.o., 
Sleva za užívání aplikace eQuip v hodnotě
7 787 Kč
Jiroutová Jitka, Kladno
Ušití záclon  
Vávrová Libuše, Kyšice
Ušití potahů  
Volková Marie, Kladno
Ušití potahů, pomůcek na BS, drobné opravy   
Zednictví Ing. Jan Lorenz
Penzion Klubíčko Vráž/ Slevy na odborné stavební práce  
Chalupa GGS, s.r.o., Beroun
Penzion Klubíčko Vráž/ Odborné geodetické práce poskytnuté zdarma  
Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Hořovice
Penzion Klubíčko Vráž/ Slevy na odborné architektonické práce  
LMC s.r.o.
600 kreditů pro inzerci na portálech Jobs.cz a Prace.cz., neomezená inzerce pozic v mobilní službě Práce za rohem a možnost odkrýt detaily 100 CV kandidátů z naší databáze  
EKUS Beroun
Sleva na zpracování účetnictví a personalistiky / Měsíčně sleva činí cca 3.000 Kč
 36 000 Kč
MUDr. Hamouzová Tereza, Beroun
Sleva na poskytování závodní lékařské péče  

CELKEM k 20. 11. 2018 

44 787 Kč