• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Posílejte nám pravidelně DMS

Budování našeho Tréninkového pracoviště Klubák můžete podpořit zasláním DMS

Zasláním dárcovské DMS podpoříte vybudování Tréninkového pracoviště Klubák, kde si naši klienti za pomoci JOB-asistentů osvojují základní pracovní návyky a řadu praktických dovedností - péči o domácnost (příprava jídla a pití, úklidy, praní a žehlení/mandlování, péče o zahradu, ...) péči o drobná domácí zvířata, učí se samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem a obstarávat své osobní záležitosti. Také si zkouší drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu apod.
Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnit jejich seberealizaci a připravit je na budoucí pracovní uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, na veřejných zakázkách obcí státních i nestátních institucí, zakázkách firem i veřejnosti nebo v podporovaném zaměstnávání mimo naši NNO.


 

Jak nás můžete ještě podpořit?


Prostřednictvím naší neziskové organizace můžete pomoci KONKRÉTNÍM dětem i dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám Z VAŠEHO OKOLÍ ZLEPŠIT ŽIVOT.
 
Proč pomáhat prostřednictvím naší organizace ?

  • ... protože naše SPOLUPRÁCE je PŘÍNOSEM pro rodiny pečující o blízkého se zdravotním postižením
  • ... protože SPOLEČNĚ uděláme dobrou věc – POMŮŽEME POTŘEBNÝM
  • ... protože Klubíčko je transparentní - VAŠI DŮVĚRU SI ZASLOUŽÍME
  • ... protože tým Klubíčka má zkušenosti a stále se vzděláváme - VÍME JAK NA TO

 

Přehled dárců naleznete v sekci Podporují nás.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Velice si Vaší důvěry a podpory vážíme a děkujeme za ni.