• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Osobní asistence

Osobní asistenci poskytujeme přímo v domácnostech klientů nebo doprovázíme klienty kamkoliv potřebují (do školy, do práce, k lékaři, na úřady, za zábavou, na výlety, do lázní, na tábory a různé jiné pobyty, ...).

 

Cíl služby

Cílem naší služby Osobní asistence je poskytnout uživatelům nezbytnou podporu ke zvládnutí běžných denních činností v jejich domácnostech i při jejich aktivitách mimo domácnosti, která umožní uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

 

Cílová skupina

Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 1 – 64 a více let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Provozní doba

 • Individuální péče o klienta v jeho přirozeném prostředí (v domácnostech klientů, doprovázení klientů při jejich různých pochůzkách, asistovaná doprava aj.)
  Nepřetržitý celoroční provoz (24 hod/denně) včetně víkendů, svátků a prázdnin
  Klienti mohou službu Osobní asistence využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově - dle aktuálních potřeb a předchozí dohody s poskytovatelem.
 • Na integrovaných volnočasových akcích organizovaných NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (výlety, tábory a jiné pobyty).
  V předem stanovených termínech. Klienti se mohou přihlásit na nabízené akce dle vlastního výběru.

 

Metody práce s klientem

 • Osobní asistence je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů.
 • Zajištění úkonů dle § 5 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb., které si klient nasmlouvá.
 • Nezbytná podpora ke zvládnutí úkonů péče o svou osobu, pomoc nebo dohled při běžných denních činnostech klienta, zajištění jeho bezpečí, stravování, pitného režimu a hygieny, tepelné pohody a individuálního denního režimu.

Individuální péče o klienta v jeho přirozeném prostředí

 • Asistent pravidelně nebo nepravidelně dle aktuálních potřeb klienta dochází do domácnosti klienta a poskytuje mu nezbytnou podporu ke zvládnutí úkonů péče o svou osobu a při zajištění chodu domácnosti.
 • Asistent pravidelně nebo nepravidelně dle aktuálních potřeb klienta doprovází klienta při jeho pochůzkách – např. do školy, do zaměstnání, na volnočasové aktivity, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, aj.
 • Asistent pravidelně nebo nepravidelně dle aktuálních potřeb klienta doprovází klienta na pobyty mimo domov (tábory, rekreační, ozdravné a lázeňské pobyty, pobyty ve zdravotnických zařízeních, …) apod.
 • Asistovaná doprava bezbariérově upraveným automobilem Dacia Dokker se speciálním zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift).
  Asistent pravidelně nebo nepravidelně dle aktuálních potřeb klienta dopravuje klienta – např. do školy, do zaměstnání, na volnočasové aktivity, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, aj.

Péče o skupinu klientů na akcích organizovaných NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

 • Na pobytech mimo domov organizovaných NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (tábory, rekreační a ozdravné pobyty, ...).
 • Při volnočasových aktivitách organizovaných NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (kroužky, výlety, …).
 • Na různých akcích organizovaných NNO Klubíčko Beroun, z.ú..

 

Informace ke stažení

 

Kontakt

Vedoucí sociálních služeb Mgr. Barbora Strnadová email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. +420 601 097 477

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.